Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการ

    พลตรี ณัฏฐ์พัชร์  ชาตวัฒนานนท์
                     ผู้อำนวยการ
     ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทหาร

พระบรมราชโองการ

   
 

banner ที่เกี่ยวข้อง

 

 

 
 

 ๑๑ ต.ค.๖๐ กำลังพล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทหาร กรมการสื่อสารทหาร จำนวน ๒ นาย

ได้ขอลาอุปสมบทกับ พลตรี ณัฏฐ์พัชร์ ชาตวัฒนานนท์ ผู้อำนวยการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทหาร 

กรมการสื่อสารทหาร เนื่องในโอกาสถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ตั้งแต่วันที่ ๑๖ - ๓๐ ต.ค.๖๐ ณ พุทธมณฑล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จว.นครปฐม

 
 
 
 
 
 

๑๐ ต.ค.๖๐ พลตรี ณัฏฐ์พัชร์ ชาตวัฒนานนท์ ผู้อำนวยการ  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทหาร กรมการสื่อสารทหาร ได้  กรุณาเลี้ยง ...                                                          

 

๒๘ ก.ย.๖๐ พิธีรับ - ส่งหน้าที่และมอบการบังคับบัญชา ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทหารกรมการสื่อสารทหาร

๑๙ ก.ย.๖๐ เวลา ๑๓๓๐ พลเรือตรี จีระ เขียนวิจิตร ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทหาร กรมการสื่อสารทหาร  ทหารเป็นประธานการประชุม ...

๖ ก.ย.๖๐ เวลา ๐๙๓๐ พิธีสงฆ์เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทหาร กรมการสื่อสารทหาร ครบรอบปีที่ ๒๗ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ ...

๖ ก.ย.๖๐ เวลา ๐๗๐๐ พิธีถวายเครื่องสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราชเนื่องในวัน คล้ายวันสถาปนา ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทหาร กรมการสื่อสารทหาร ครบรอบปีที่ ...

 

 

 

              
   

 

           

   ๔ ส.ค.๖๐ เวลา ๐๙๐๐ นาวาเอก เกียรติพงศ์ ศรีโสภา เป็นผู้แทน เจ้ากรมการสื่อสารทหาร ร่วมงานพิธีถวายเครื่องสักการะ พระอนุเสาวรีย์ จอมพลสมเด็จพระราชปิตุลา  ...

 

 

 

 

 

             .

 

                

 

 

         

 

 
 
 
 
 
  
 
๒๕ ก.ค.๖๐ เวลา ๐๙๐๐ - ๑๒๐๐ นาวาเอก เกียรติพงศ์ ศรีโสภา รอง ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทหาร กรมการสื่อสารทหาร (๑) และ พันเอก ธวัช ธัญญชาติกุล ผู้อำนวยการกองรักษาความปลอดภัยสารสนเทศ กรมการสื่อสารทหาร ...
 

 

 
 
 
 
 
                                                                       
 
                                                                          

 

 
                                        

 

 

 

 

 

ายงานประจำปี ๒๕๕๗

ของสำนักงานมาตรฐานผลิตภันฑ์อุตสาหกรรม

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ๑/๒๕๕๗

 

 

 

 คำสั่งแต่งตั้ง

 คณะทำงานลดใช้พลังงาน

 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทหาร

แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทหาร

 

 

ประกาศเปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนช่างฝีมือทหาร ประจำปีการศีกษา ๒๕๖๐ 

 

 

กองทัพไทยกับการก้าวสู่ความเป็น

"ประชาคมอาเซียน"

ประกาศรับสมัครบุคคลพลเรือน เพื่อเข้ารับราชการ บก.ทท. ประจำปี 2560

ฐานความรู้สารสนเทศ

ภัยคุกคามความมั่นคงระบบสารสนเทศ

 

 

 

 

 

 

 

ว่างอยากรู้จักหน่วยงาน คลิกที่นี่