Get Adobe Flash player
    พลตรี ณัฏฐ์พัชร์  ชาตวัฒนานนท์
                     ผู้อำนวยการ
     ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทหาร
 

 

 
 

 ๙ ม.ค.๖๑ พลตรี ณัฏฐ์พัชร์ ชาตวัฒนานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทหาร กรมการสื่อสารทหาร

มอบของขวัญปีใหม่ให้แก่ หน.นขต.ฯ และกำลังพล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทหาร กรมการสื่อสารทหาร

ณ อาคาร ๗ บก.ทท.

 
 
 
 
 
 

๘ ม.ค.๖๑ เวลา ๐๙๔๕ พลตรี ณัฏฐ์พัชร์ ชาตวัฒนานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทหาร กรมการสื่อสารทหารร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา   ...                           

 

๒๖ ต.ค.๖๐ พลตรี ณัฏฐ์พัชร์ ชาตวัฒนานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทหาร กรมการสื่อสารทหารและกำลังพล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทหาร กรมการสื่อสารทหาร ร่วมในงานพิธีถวายดอกไม้จันทร์ ...

๑๑ ต.ค.๖๐ กำลังพล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทหาร กรมการสื่อสารทหาร จำนวน ๒ นาย ได้ขอลาอุปสมบทกับ  ...

๑๐ ต.ค.๖๐ พลตรี ณัฏฐ์พัชร์ ชาตวัฒนานนท์ ผู้อำนวยการ  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทหาร กรมการสื่อสารทหาร ได้  กรุณาเลี้ยง ...

๒๘ ก.ย.๖๐ พิธีรับ - ส่งหน้าที่และมอบการบังคับบัญชา ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทหารกรมการสื่อสารทหาร

 

 

 

              
   

 

           

   ๓ ม.ค.๖๑ พันเอกหญิง รัชนีพร ผดุงผล รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทหาร กรมการสื่อสารทหาร (๒) เป็นผู้แทน ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง  ...

 

 

 

 

 

 

             .

 

                

 

 

         

 

 
 
 
 
 
  
 
๑๓ ธ.ค.๖๐ เวลา ๐๙๐๐ พันเอก หญิง รัชนีพร ผดุงผล รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทหาร กรมการสื่อสารทหาร (๒) ได้กรุณาประดับเครื่องหมายยศให้กับข้าราชการที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน ๖ นาย  ...