Get Adobe Flash player
    พลตรี ณัฏฐ์พัชร์  ชาตวัฒนานนท์
                     ผู้อำนวยการ
     ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทหาร
 

 

 
 

 ๒๖ ต.ค.๖๐ พลตรี ณัฏฐ์พัชร์ ชาตวัฒนานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทหาร กรมการสื่อสารทหาร

และกำลังพล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทหาร กรมการสื่อสารทหาร ร่วมในงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในงาน

พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 

ณ กองบัญชาการกองทัพไทย

 
 
 
 
 
 

๑๑ ต.ค.๖๐ กำลังพล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทหาร กรมการสื่อสารทหาร จำนวน ๒ นาย ได้ขอลาอุปสมบทกับ  ...   

 

๑๐ ต.ค.๖๐ พลตรี ณัฏฐ์พัชร์ ชาตวัฒนานนท์ ผู้อำนวยการ  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทหาร กรมการสื่อสารทหาร ได้  กรุณาเลี้ยง ...

๒๘ ก.ย.๖๐ พิธีรับ - ส่งหน้าที่และมอบการบังคับบัญชา ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทหารกรมการสื่อสารทหา

๑๙ ก.ย.๖๐ เวลา ๑๓๓๐ พลเรือตรี จีระ เขียนวิจิตร ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทหาร กรมการสื่อสารทหาร  ทหารเป็นประธานการประชุม ...

๖ ก.ย.๖๐ เวลา ๐๙๓๐ พิธีสงฆ์เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทหาร กรมการสื่อสารทหาร ครบรอบปีที่ ๒๗ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ ...

 

 

 

              
   

 

           

   ๔ ส.ค.๖๐ เวลา ๐๙๐๐ นาวาเอก เกียรติพงศ์ ศรีโสภา เป็นผู้แทน เจ้ากรมการสื่อสารทหาร ร่วมงานพิธีถวายเครื่องสักการะ พระอนุเสาวรีย์ จอมพลสมเด็จพระราชปิตุลา  ...

 

 

 

 

 

             .

 

                

 

 

         

 

 
 
 
 
 
  
 
๒๕ ก.ค.๖๐ เวลา ๐๙๐๐ - ๑๒๐๐ นาวาเอก เกียรติพงศ์ ศรีโสภา รอง
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทหาร กรมการสื่อสารทหาร (๑) และ พันเอก ธวัช ธัญญชาติกุล ผู้อำนวยการกองรักษาความปลอดภัยสารสนเทศ กรมการสื่อสารทหาร ...